Jakim oprzyrządowaniem pracują geodeci?

Kartografia oraz geodezja są bardzo ze sobą związane, wspólnie stanowią część istotnej nauki o ziemi, którą jest geografia. Kartografa jest nauką, dzięki której mogą być kreowane przeróżnego typu mapy, atlasy, globusy, jednak nie mogłyby one powstać, gdyby nie geodezja. Nauka ta zezwala bowiem na wykonywanie dokładnych pomiarów, również na małych, jak oraz na nieco pokaźniejszych powierzchniach terenu. Co więcej, nauka ta jest także nierozerwalną częścią wielu innych dyscyplin, ponieważ użytkowana jest pomiędzy innymi w budownictwie lub a w architekturze.

Architekci na przykład tworzą swoje projekty na wyjątkowych mapach sytuacyjno – wysokościowych, a później taki projekt jest egzekwowany przez geodetę w terenie. Nauka ta niemniej jednak nie tylko wiąże się z dwoma wyżej wymienionymi dziedzinami, bo dzięki niej dopuszczalne stało się też badanie odkształceń budynków lub tworzenie ustaw prawnych nieruchomości. W ramach tej nauki możemy wyróżnić również poszczególne działy, do jakich należy zaliczyć choćby fotogrametrię czy topografię. Nauka o kształcie, wymiarów ziemi oraz o wykonywaniu pomiarów nie należy do najbardziej rozpowszechnionych, ale mimo to, o geodezji słyszał pewnie każdy z nas.

Geodezja jest aktualnie nauką niezwykle pomocną, gdyż dzięki niej można przede wszystkim tworzyć mapy, atlasy, mierzyć pokaźniejsze oraz mniejsze przestrzenie czy tworzyć dokumenty o charakterze prawnym, jakie są nam wymagane choćby w czasie rozgraniczania nieruchomości – potwierdza to geodeta lubawa. Wtenczas nie obejdzie się bez pomocy geodety. Istotą geodezji są w następstwie tego prace połączone przede wszystkim z różnego rodzaju pomiarami, a w najwyższym stopniu znane są pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe, pomiary realizacyjne czy te powiązane z ewidencją gruntów.

Oprócz tego istotą tej nauki są również szczegółowe obliczenia geodezyjne, przygotowywanie specjalistycznej dokumentacji (także o charakterze prawnym) i sporządzanie zdjęć, które mają być pomocne przy tworzeniu map oraz innych graficznych opracowań. Geodezja towarzyszy też innym dziedzinom, korzystają bo z niej również budowlańcy oraz architekci.