Kurtyny powietrzne oraz kanały wentylacyjne stosowane w obiektach biurowych

Są takie branże, jakie model biznesowy
swojej działalności mają oparty na
gigantycznej skali
aktywności,
ogromnych
obrotach oraz związanej z tym
wybitnie niskiej
marży zysku. Tak działa zdecydowana większość hiper i
supermarketów. Jest tam duży
obrót, wyprzedają
bezmiar
towarów, ale
jednostkowy zysk jest
niesłychanie mały. A
zyski biorą się tylko ze skali działania.

Taka sytuacja
powoduje, iż każdy spadek obrotów jest dla sklepu, czy
wręcz całej sieci
niezwykle
niebezpieczny, przede wszystkim, jeżeli
jest to stała tendencja. A
duża konkurencja, jaka
panuje w tej branży powoduje, że
praktycznie nie jest dopuszczalne, aby
podnosić ceny bez konsekwencji utraty części
konsumentów. Właśnie dlatego też
managerowie sieci marketów
olbrzymią wagę przywiązują do
kosztowej kwestii swej aktywności.

Dbają po
prostu o to wszystko, co
generuje w sklepie koszty i myślą o
tym, jak można sprawić, żeby były
one niższe. Specyfika aktywności, która jest
nastawiona na długotrwałe działania, sprawia, że opłaca
się ponosić kosztowne nawet inwestycje, jeżeli
zapewniają one w długim przedziale czasowym obniżenie
wydatków działania. Bo tu także działa
rezultat skali. Każde
nowe rozwiązanie,
jakie może się przyczynić do oszczędności jest w
pierwszej kolejności testowane, a potem wprowadzane do wszystkich
obiektów – sprawdź czyszczenie wentylacji Twister.
W ostatnich czasach tak właśnie dzieje się z urządzeniami,
które przyczyniają się do redukcji kosztów energii.

Szczególnie
na znaczeniu zyskują kurtyny powietrzne. To urządzenia
popularne od dawna,
jakkolwiek zyskujące na
znaczeniu tak w rzeczy samej to od niedawna. A sklepy są
świetnymi
miejscami, gdzie mogą one przyczynić się do obniżenia kosztów. Bo hala
sklepu to
ogromna powierzchnia,
jaka musi być ogrzewana. I z reguły jest wiele
wstąpić i bram, które
niejednokrotnie są otwierane przez
klientów oraz wózki dowożące towar. I w
trakcie zimowych miesięcy w trakcie każdego takiego
otwarcia, z pomieszczenia ucieka
bezmiar
ciepła, jakie jest bezpowrotnie tracone. A to właśnie
dzięki kurtynom zostaje ono zatrzymane w
budynku i temperatura nie ulega zmianie.