Przykręcenie blach – w jakim miejscu nabyć blachowkręty?

Jednym z najczęściej zadawanych producentom pytań w sprawie blach jest pytanie o ich dobry sposób montażu i przechowywania blach w okresie otwarcie poprzedzającym zamontowanie ich na dachu. Jeżeli montaż ma nastąpić od razu po zakupie (w najwyższym stopniu trzy do czterech tygodni od daty produkcji), należy rozciąć zapakowanie, w którym znajdują się blachy i ustawić je pod nieznacznym skosem, by zapewnić spływanie prawdopodobnym wodom opadowym. Jeżeli zaś okres między wytwórczością a montażem blach ma być dłuższy, wtenczas nieodzowne jest rozcięcie paczki, w jakiej blachy pozostały dostarczone przez producenta. Następnie między arkuszami należy umieścić listwy dystansowe, by umożliwić swobodny przepływ powietrza w opakowaniu.

Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść paczki z blachami bezpośrednio na ziemi, a arkusze wypada przechowywać w miejscu pewnym, przewiewnym i suchym, by nie doprowadzić do zmarnienia blach poprzez działanie składników środowiskowych – skutkiem tego zainwestuj w blachowkręty. Jedną ze spraw, która w największym stopniu interesuje kupujących blachy, jest sposób gromadzenia blach pomiędzy zakupem a montażem.

Nieraz z powodów technicznych lub też także budżetowych nie są w stanie albowiem zainstalować blach na dachu bezpośrednio po zakupie.

W głównej mierze, nie wypada blach kłaść bezpośrednio na ziemi, gdyż może doprowadzić to do szeregu defektów chemicznych oraz blokuje odpływ potencjalnych wód opadowych, które mogą znaleźć się w paczce. Poza tym, nie wolno opuszczać blach zamkniętych w nierozciętym opakowaniu. Do prawidłowego oraz bezpiecznego gromadzenia potrzebują wolnego dojścia powietrza.

Jeśli blachy mają znajdować się w opakowaniu do trzech, czterech tygodni od daty wytwórczości, wystarczy jedynie naciąć paczkę i umieścić je pod delikatnym skosem. Jeśli jednak kupujący organizują trwające dłużej magazynowanie blach przed montażem, powinni bezdyskusyjnie umieścić pomiędzy pojedynczymi arkuszami listewki dystansowe, aby umożliwić swobodny dostęp powietrza do blach.